tag:

Tarify HOME pro jednotlivce a rodiny:

S každým tarifem získáte trvalé připojení k internetu:

Mini+ Basic
Maximální rychlost (Dow/Up): 2M/1M
Agregace: 1:2
Cena měsíční/čtvrtletní platba (s DPH): 200 KČ / 580 KČ
Pásmo: 2.4Ghz/5.4Ghz
Limit dat (FUP): Bez limitu
Příklad využití a doporučení: Individuální případy, v oblasti dálkové správy nebo zabezpečení.
 
Standard Standard+
Maximální rychlost (Dow/Up): 6M/2M
Agregace: 1:8
Cena měsíční/čtvrtletní platba (s DPH): 300 KČ / 900 KČ
Pásmo: 2.4Ghz/5.4Ghz
Limit dat (FUP): Bez limitu
Příklad využití a doporučení: Standardní tarif většiny našich zákazníků s ideálně vyváženým poměrem ceny agregace a rychlosti.
 

Svůj tarif si můžete sami kdykoliv změnit po přihlášení do systému, v následujících dnech budete kontaktováni administrátorem, který nastavení služeb dokončí. Od následujícího měsíce Vám pak bude změněna rychlost a zároveň počítána nová měsíční sazba.4

  • Každý z tarifu je zamýšlen jako předplacený.
  • Skutečná rychlost je závislá na použité technologii a především místních podmínkách.
  • Perioda vaší platby je závislá na nastavení našeho systému. O změnu požádejte nejlépe mailem.
  • V případě nejasností nás kontaktujte.

 

Ceník ostatních služeb:

Služba* Cena* Poznámka
Automatické generování faktury v systému zdrama Přednastaveno
Zasílání Faktury poštou 30 Kč Nutné zažádat
Znovu zapojení neplatiče uhrazení dlužné částky + 100 Kč
 
Servisní práce 500 Kč
 
Kilometrovné 15 Kč / Km
 
Dohledání platby se špatným variabilním symbolem 50 Kč
 

*poskytoatel si vyhrazuje právo na změnu.

 

Cena zřízení (aktivace služby):

vzdálenost od vysílače smlouva na 36 měsíců smlouva na 24 měsíců smlouva na 12 měsíců bez smlouvy
do 1000m 1Kč 1450Kč 1950Kč 2550Kč
nad 1000m 1450Kč 2350Kč 2550Kč 3550Kč
velké rušení 1650Kč 2550Kč 3550Kč 4090Kč

 

V případě dotace zařízení (tzn. při podpisu smlouvy na dobu určitou) je po dobu trvání smlouvy zákazník povinnen využívat předplacenou službu v minimální dohodnuté výši uvedené na smlouvě. Zařízení přechází do vlastnictví zákazníka po vypršení sjednané doby určité a zákazník může dál využivat všech služeb v neomezené míře.

*uvedené ceny s DPH