tag:


Jak se mohu připojit ke službě HSLprofi WIFI?

 

Nejprve si v seznamu vyhledejte svoji lokalitu a ověřte si, zda je ve vašem okolí některý z přístupových bodů sítě HSLprofi WIFI. Budete-li v dosahu signálu, připojte se pomocí svého WiFi zařízení k síti obsahující v názvu označení "HSLprofi WIFI" a po přidělení IP adresy ze serveru DHCP spusťte prohlížeč. Po spuštění libovolné WWW stránky v prohlížeči budete přesměrováni na úvodní stránku služby HSLprofi WIFI, kde se můžete zaregistrovat a předplatit si připojení. Okamžitě jsou Vám zpřístupněny vybrané informační servery, ihned si můžete ověřit sílu signálu a přenosové parametry. Po zaplacení předplatného získáte kompletní přístup k internetu a můžete začít službu HSLprofi WIFI využívat plnohodnotně. Pro kompletní přístup k internetu nezapomeňte na konfiguraci PPPoE protokolu. Jak se připojit?
 

 

 

Kolik stojí potřebné WiFi zařízení?

 

 

vzdálenost od vysílačesmlouva na 36 měsícůsmlouva na 24 měsícůsmlouva na 12 měsícůsmlouva na dobu neurčitoupři platbě za měsíc
do 1000m 1Kč 1450Kč 1950Kč 2550Kč 300Kč
nad 1000m 1450Kč 2350Kč 2550Kč 3550Kč 300Kč
velké rušení 1650Kč 2550Kč 3550Kč 4090Kč 300Kč

 

 

 

Je linka datově omezena?

Ne. U žádného z tarifů služby HSLprofi WIFI nejsou omezena přenášená data.
 

Mohu si instalaci zařízení provést sám?

Ano, služba HSLprofi WIFI přímo předpokládá, že instalaci zařízení si zajistí sám uživatel služby nebo o to požádá servisního  partnera.
 

Jakým způsobem je služba HSLprofi WIFI zpoplatňována?

Služba HSLprofi WIFI se platí předem vždy na 30denní předplacené období. Platba probíhá na základě vystavení FA na portále Vašeho účtu webu HSLprofi. Služba je automaticky aktivována v den připsání částky na účet poskytovatele. Před skončením předplaceného období se generuje výzva k platbě na další období. V případě přijetí platby na další období je poskytování služby prodlouženo o dalších 30 dnů, jinak je účet automaticky zablokován.

Vrátíte mi uhrazený poplatek, když budu chtít zrušit službu před koncem předplaceného období?

Ne, uhrazený poplatek je nevratný, poplatek za nevyčerpané období do konce předplatného se nevrací. Před úhradou vám doporučujeme důkladné otestování služby.
 

Je možné získat k platbám za připojení daňový doklad (fakturu)?

Ano. Daňový doklad je možné vystavit po  podepsání písemné smlouvy, cena za zaslání jednoho daňového dokladu poštou činí 30 Kč bez DPH. Zaslání elektronickou poštou na e-mail je zdarma. 
 

Je možné získat pevnou veřejnou IP adresu?

Ano, pevnou veřejnou IP adresu lze získat za příplatek 30 Kč měs. objednáním tarifu "Plus".

Mohu se připojit pouze k jednomu přístupovému bodu nebo mohu přístupové body střídat?

Uživatel se může libovolně připojit ke kterémukoli přístupovému bodu sítě HSLprofi WIFI. Nelze se však připojit na dvou a více místech současně.
 

Jak poznám, že se nacházím v lokalitě pokryté signálem služby HSLprofi WIFI?

Seznam přístupových bodů sítě HSLprofi WIFI naleznete na těchto stránkách. Software pro obsluhu vašeho bezdrátového zařízení ukazuje dostupnost služby HSLprofi WIFI a obvykle i sílu signálu. Pokud si nejste jisti, zda je signál dostatečný nebo nemáte možnost proměření pomocí vlastního zařízení, kontaktujte servisního partnera služby HSLprofi WIFI pro vaši lokalitu.
 

Co dělat v případě snížení úrovně signálu?

Dojde-li ke snížení úrovně signálu, zkontrolujte zda-li se nenachází v cestě mezi anténou a přístupovým bodem překážka. Dále je nutno zkontrolovat anténu a kabeláž. Častým problémem je také vlhkost, která může za určitých okolností vniknout porušenou izolací do kabeláže. Pokud byla instalace provedena prostřednictvím servisního partnera, doporučujeme obrátit se na něj.
 

Co dělat v případě snížení kvality signálu?

Dojde-li ke snížení kvality signálu, doporučujeme přesměrovat anténu na jiný přístupový bod. Doporučit lze také přechod z pásma 2,4 GHz na pásmo 5,4 GHz. Pokud byla instalace provedena prostřednictvím servisního partnera, doporučujeme obrátit se na něj.
 

Jaký je dosah WiFi signálu?

Dosah je velmi závislý na místních podmínkách. Výrobci udávají dosah kolem 100 metrů, ale instalací více ziskové antény lze dosah velmi zvýšit. Je třeba mít na paměti, že při instalaci vysoce ziskové antény, musíte dodržet všeobecné oprávnění ČTÚ (PDF, 624 KiB). Dalším limitujícím faktorem jsou interference s ostatními zařízeními, která pracují na stejném nebo sousedním kmitočtu. Problém s interferencemi je nejvíce patrný v městských aglomeracích. Posledním z limitujících faktorů je sama WiFi technologie, která byla navržena jen pro místní sítě krátkého dosahu. Může se stát, že klient ve větší vzdálenosti od přístupového bodu bude mít službu hůře dostupnou, než blízký klient i v případě, že kvalita a síla signálu bude v pořádku. Obecně se tento jev nazývá problémem skrytých stanic.
 

Jakým způsobem se provádí autentizace vstupu do sítě?

Autentizace se provádí prostřednictvím protokolu PPPoE. Pro jeho konfiguraci potřebujete jen přihlašovací jméno a heslo. Všechny ostatní údaje (včetně IP adresy) jsou přiděleny automaticky po úspěšném přihlášení a navázání PPPoE spojení.
 

Proč je pro přihlášení použit PPPoE protokol?

PPPoE protokol byl zvolen pro svou všeobecnou rozšířenost a širokou podporu v operačních systémech i hardwarových routerech. Umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatele prostřednictvím jména a hesla. Tím je zabráněno nechtěnému nebo záměrnému zneužití účtu jiným uživatelem v síti. Po prvotní konfiguraci je tento způsob přihlašování zcela transparentní a neklade uživateli žádné překážky při běžné práci s internetem, na rozdíl od přihlašování pomocí webových formulářů a jiných podobných systémů.
 

Zařízení je asociováno s centrálou, ale PPPoE přihlašování selhalo, co může být příčinou?

Příčinou může být špatně zadané uživatelské jméno a heslo nebo neaktivní účet v důsledku neuskutečněné platby. Další možností jsou technické problémy způsobené nekompatibilním zařízením. Doporučujeme nahlédnout do tabulky kompatibility WiFi 

Používám bezdrátovou kartu nebo USB adaptér ve Windows XP a po restartu se někdy PPPoE spojení nenaváže, co může být příčinou?

Zkontrolujte, zda jsou Windows XP skutečně připojeny k síti HSLprofi WIFI. Ovladače některých bezdrátových karet mají snahu připojit se k nejsilnější nalezené síti a tou nemusí být nutně síť HSLprofi WIFI. Pokud to ovladač umožňuje, nastavte síť HSLprofi WIFI jako preferovanou.
 

Mohu navazovat PPPoE spojení i ze starších verzí operačního systému Windows?

Přímá podpora PPPoE protokolu je obsažena až ve verzi Windows XP. Chcete-li navazovat PPPoE spojení i ze starších verzí operačního systému Windows, musíte do svého počítače nainstalovat ovladač RASPPPOE, který je zdarma ke stažení.
 

Jak nejlépe zabezpečit počítač při používání sítě HSLprofi WIFI?

I když jsou v síti HSLprofi WIFI obvykle používány neveřejné IP adresy, je vhodné provést základní zabezpečení počítače. Zvláště v případě, kdy nepoužíváte hardwarový router, ale jen bezdrátovou kartu, USB adaptér nebo bezdrátový ethernet adaptér. Pokud PPPoE spojení navazuje přímo operační systém, pak je vhodné zajistit ochranu softwarovým firewallem. Například operační systém Windows XP firewall obsahuje a po instalaci je zapnutý. Doporučujeme jej nevypínat. Pokud PPPoE spojení navazuje hardwarový router, jsou rizika spojená s trvalým připojením do internetu mnohem nižší.
 

Mám doma dva počítače, mohu službu HSLprofi WIFI používat na obou současně?

Ano, můžete. Nejlépe je použít hardwarový router s bezdrátovou částí nebo kombinaci hardwarového routeru a bezdrátového ethernet adaptéru. Routery často obsahují také switch, který umožní připojit další počítač. Router obvykle dokáže navazovat PPPoE spojení automaticky a odpadá nutnost konfigurace PPPoE (PDF, 639 KiB) protokolu v operačním systému.
 

Mohu v síti HSLprofi WIFI používat internetovou telefonii (VoIP)?

Internetovou telefonii používat lze, ale vzhledem k charakteru služby nelze garantovat její kvalitu.
 

Mohu za jeden bezdrátový adaptér připojit dvě zařízení (routery nebo počítače) se samostatnými učty služby HSLprofi WIFI?

Ne, WiFi specifikace neumožňuje navázání dvou a více různých PPPoE spojení za jedním bezdrátovým adaptérem.
 

Mohu se ke službě HSLprofi WIFI připojit pomocí PDA?

Bohužel v současné době není k dispozici PPPoE klient pro operační systémy, které jsou v běžných PDA používány. PDA lze použít pouze prostřednictvím routeru, který PPPoE spojení naváže. Bez navázání PPPoE spojení lze procházet jen stránky sítě HSLprofi WIFI a některé informační portály.
 

Mám vlastní WiFi zařízení, bude mi se službou HSLprofi WIFI fungovat?

Dodržuje-li vaše zařízení WiFi specifikaci, pak fungovat bude. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení.
 

Jaká zařízení mohu použít pro pásmo 2,4 GHz?

Pro pásmo 2,4 GHz lze použít jakékoliv WiFi komptabilní zařízení dodržující normy 802.11b/g. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení.

Jaká zařízení mohu použít pro pásmo 5,4 GHz?

Pro pásmo 5,4 GHz lze použít jakékoliv WiFi komptabilní zařízení dodržující normu 802.11a. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení.
 

Může se stát, že mé zařízení nebude kompatibilní se službou HSLprofi WIFI?

Ano, může se to stát. Problémy mohou být s některými zařízenímí pracujícími v režimu AP klient. Často se stává, že zařízení pracující v tomto režimu nedodržuje WiFi specifikaci a důsledkem je nemožnost navázat PPPoE spojení. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení. Bezdrátové PCI nebo PCMCIA karty a USB adaptéry by měly být zcela bezproblémové, stejně jako routery pracující v režimu "Wireless Routing Klient".
 

Je výhodnější použít pásmo 2,4 GHz nebo 5,4 GHz?

V případě, že se připojujete v místě, kde jsou k dispozici přístupové body pro obě pásma, můžete se rozhodnout, které zařízení chcete použít. Je třeba mít na paměti, že pásmo 2,4 GHz je v mnoha lokalitách již velmi přetížené a z tohoto faktu plynou možné problémy při komunikaci s přístupovým bodem. Zařízení pro pásmo 2,4 GHz jsou v současné době cenově velmi dostupná a jejich výběr na trhu je široký. Pásmo 5,4 GHz zajistí obecně vyšší přenosové rychlosti a je v současné době méně vytížené. Zařízení pro toto pásmo jsou však dražší a jejich výběr není tak široký. Dobrou variantou může být nákup duálního zařízení, které umí pracovat v obou pásmech. Ke změně pásma pak stačí přepnout pracovní režim a provést výměnu antény.

Jaký nastavit server pro odchozí poštu SMTP pro službu HSLprofi WIFI?

Jako server pro odchozí poštu SMTP nastavte: smtp.HSLprofi WIFI.net

Router obsahuje položku "Service name", jaké jméno je třeba vložit?

Položka "Service name" musí zůstat nevyplněna, jinak nedojde k navázání PPPoE spojení.

  Proč internet při stahování ukazuje mnohem menší rychlost, než mám uvedenou na smlouvě?

Faktorů ovlivňující vaši rychlost k internetu je mnoho, proto uvedeme jen několik: 

  • velikost agregace Vaší rychlosti (každý zákazník má svou agregaci uvedenou na smlouvě)  
  • pokud už stahujete pomocí DC++ nebo jiných podobných programů z P2P sítí pak vám internet na ostatních stránkách už nemůže jet na 100% , protože velkou část rychlosti používají zmiňované programy.
  • pokud budete mít ve svém PC vir nebo nějakého podobného parazita je pravděpodobné, že ovlivní rychlost stahování
  • dalším faktorem ovlivňujícím rychlost jsou servery, na které se připojujete. Ne každý server má takovou kapacitu, aby obhospodařil všechny uživatele internetu v jednu chvíli a to na 100%  
  • pokud máte doma 2 a více PC námi dodávanou rychlost si dělíte mezi sebou (to znamená, že nemáte Vaši rychlost podělenou počtem připojených PC v bytě)
    mnohdy ovlivní rychlost internetu i výkon vašeho PC (hlavně u starých PC je načítání stránek pomalé, je to ovlivněno grafikou, paměti RAM atd.)