tag:

Úvod

Návod popisuje konfiguraci Windows Vista pro připojení ke službám vyžadujícím pro přístup do internetu PPPoE protokol. Předpokládá se funkční síťová karta. Při její instalaci postupujte podle návodu výrobce karty.

Konfigurace PPPoE připojení.

V případě, že se Vám na obrazovce kdykoliv objeví okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Klikněte na menu Start a na Ovládací panely.

 

 image002

Klikněte na Síť a Internet.

image004

 

Klikněte na Centrum sítí a sdílení.

image006

 

Vlevo klikněte na Spravovat síťová připojení.

image008

 

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti.

image010

 

Zrušte zatržení všech položek a potvrďte tlačítkem OK.

image012

 

Klikněte vlevo na Nastavit připojení nebo síť.

image008

 

Klikněte na Připojení k Internetu (širokopásmové připojení) a pak na tlačítko Další.

 image016

 

Klikněte na Širokopásmové připojení (PPPoE).

image018

 

Vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo dle konfiguračních údajů, název připojení změňte na OBNET, zatrhněte políčko Umožnit ostatním používat toto připojení i políčko Zapamatovat toto heslo a pak klikněte na tlačítko Připojit.

image020 

 

Vyčkejte než se PC připojí.

image022

 

Klikněte na tlačítko Prohlížet Internet.

image024

 

Zde klikněte na Storno.

image026 

 

Nastavení automatického připojení

Aby nebylo nutné se po každém spuštění Windows znovu přihlašovat, je možné nastavit automatické připojení k internetu po startu systému.
V nabídce
Start klikněte na Připojit.

image028 

 

Klikněte dole na tlačítko Odpojit.

image030

 

Klikněte na Zavřít.

image032

 

V nabídce Start ještě jednou klikněte na Připojit. V následujícím dialogovém okně, které vidíte pod textem, klikněte také (dole) na tlačítko Připojit.

image034 

 

Nyní klikněte na tlačítko Vlastnosti.

image036

 

V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Možnosti a zde zrušte zaškrtnutí u položky Před vytočením se dotázat na přihlašovací informace a potvrďte tlačítkem OK.

image038

 

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se Vám následující okno.

image040

 

Nyní vytvořte kopii zástupce připojení OBNET do složky
C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup
Klikněte vlevo na
Spravovat síťová připojení.

image042 

 

Otevřete si druhé okno ve kterém budete mít "Místní disk (C:)"
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu OBNETa přetáhněte ji na "
Místní disk (C:)".

image044 

 

Pusťte pravé tlačítko myši a klikněte na Vytvořit zde zástupce.

image044