tag:

WiFi zařízeníimages11

Zkratkou WiFi ("Wireless Fidelity") se označují bezdrátová zařízení splňující standard 802.11a/b/g. WiFi zařízení pracují ve volných nekoordinovaných pásmech 2,4 a 5,4 GHz, takže k jejich provozování není třeba zvláštní povolení.

WiFi zařízení umožňují přenášet data rychlostí v řádech Mb/s, výhodou je jejich cenová dostupnost a snadná instalace. Dosah signálu jsou desítky metrů až jednotky kilometrů. Pro připojení na vzdálenosti větší než desítky metrů od přístupového bodu je nutné použít externí anténu na přímou viditelnost. Dosah signálu se odvíjí od typu použité antény, frekvenčního pásma a místních podmínek.

Každý provozovatel WiFi zařízení je povinen dodržovat Všeobecné oprávnění ČTÚ pro provoz bezdrátových zařízení (PDF, 639 KiB). Jedná se zejména o dodržení maximálního vyzářeného výkonu.

Nevýhodou volného pásma je riziko rušení mezi více provozovanými vysílači ve stejné lokalitě.

Rozlišujeme dvě skupiny WiFi zařízení:

  • WiFi zařízení 2,4 GHz (norma 802.11b/g)
    WiFi zařízení pracující ve volném pásmu 2,4 GHz jsou nejlevnější a nejrozšířenější bezdrátová zařízení v ČR. Pásmo 2,4 GHz je v současné době velmi intenzivně využívané a v některých lokalitách je již značně zarušeno. V ČR je dle oprávnění ČTÚ limitován vysílací výkon v pásmu 2,4 GHz na 100mW.

     
  • WiFi zařízení 5,4 GHz (norma 802.11a)
    Nové volné pásmo 5,4 GHz (povoleno od 1. 9. 2005) je méně vytíženo a dovoluje využití více přenosových kanálů. Bezdrátové technologie standardu 802.11a jsou lépe vybaveny pro vzájemnou koexistenci v jedné lokalitě. Disponují vysokou přenosovou kapacitou a jsou ideální pro zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu. V ČR je dle oprávnění ČTÚ limitován vysílací výkon v pásmu 5,4 GHz na 1000 mW.
     

Tabulka kompatibility zařízení pro službu pppoe
 

Tabulka zahrnuje zařízení, která jsme otestovali i ta, na která jsme získali reference od uživatelů a servisních firem.
 

Obecně lze říci, že funkční bude každé zařízení které důsledně dodržuje WiFi specifikaci. Problémy by neměly nastávat u PCI nebo PCMCIA karet, USB adaptérů a routerů v režimu Wireless routing klient s podoprou PPPoE.

Problematická mohou být zařízení v režimech AP klient. Původní WiFi specifikace s takovými zařízeními nepočítá a mohou nastat potíže při průchodu PPPoE protokolu, který je nutný pro připojení ke službě mojeWiFi.
 

Pro bezproblémový provoz doporučujeme používat bezdrátové routery v režimu Wireless routing klient s podporou PPPoE. Po nakonfigurování dokáží automaticky navazovat PPPoE spojení a tím odpadá nutnost nastavení PPPoE protokolu na osobním počítači.


 

 

Tabulka kompatibility WiFi zařízení

Zařízenípodporova-
né normy
routerautoma-
tické nava-
zování PPPoE
Compex WP11A+ 802.11b ano ano
Compex WP11B+ 802.11b ano ano
Compex WPE54G 802.11b/g ano ano
Compex WPE54AG 802.11a/b/g ano ano
Compex WP54G 802.11b/g ano ano
Compex WP54AG 802.11a/b/g ano ano
Compex WPP54A-7C 802.11a/b/g
 
ano
 
ano
 
Linksys WET54G 802.11b/g ne ne
Ovislink WLA-5000AP 802.11a/b/g ne ne
WNC-AirCA8 802.11a/b/g ne ne
StraightCore WRT-311 802.11b/g ano ano
Ovislink WL-5460 AP
 
802.11b/g
 
ano ano
 
CC&C WA-2204A (Z-Comax)
 
802.11b/g
 
ano
 
ano
Modus-RIC (RIC/522)
 
802.11a ano
 
ano
 
Edimax BR-6204Wg 802.11b/g ano ano
Ubiquiti NanoStation5 802.11a ano ano
OSBRiDGE 5GXi 802.11a ano ano
Bullet2
 
802.11b/g
 
ano
 
ano
 
Bullet5
 
802.11a
 
ano
 
ano

Mikrotik

 

802.11a /b/g/n ano ano

Veškeré údaje v tabulce jsou uváděny bez záruky. Zvláště režimy ethernet adaptér mohou být problémové a jejich funkčnost se může lišit i podle použitého firmware.